Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, jäljessä ”GDPR”) mukainen tietosuojalauseke

GDPR on EU:n uusi tietosuoja-asetus on tullut voimaan 25.5.2018. Sen johdosta MPH Headgear Oy on täs-mentänyt henkilökohtaisten tietojen käsittelyn periaatteita.

Rekisterinpitäjä

MPH Headgear Oy, Petikontie 20, 01720 Vantaa, yritystunnus 2233945-1, on MPH Headgear Oy:n kerää-mien ja käsittelemien henkilökohtaisten tietojen rekisterinpitäjä.

Mihin tietoja käytetään?

Kerättyjä tietoja käytetään MPH Headgear Oy:n ja asiakkaan välillä sovitun toimituksen täyttämiseksi.
MPH Headgear Oy tallentaa asiakasrekisteriin nimen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteet sekä toimitus ja postiosoitteet. Asiakasrekisteriin tallennetaan yritystunnus, mutta ei koskaan henkilötunnusta (mikäli asiakas ei ole yksityinen elinkeinonharjoittaja). Näitä tietoja käytetään myös yleiseen tiedottamiseen, kuten kuvaston ja/tai hinnaston, uutiskirjeiden ja muiden tietojen lähettäminen sähkö- tai kirjepostilla.
Asiakas voi koska tahansa peruuttaa näiden tietojen lähettämisen.

Kolmannelle osapuolelle jaettavat tiedot

MPH Headgear Oy käyttää kolmansia osapuolia palveluissa, jotka koskevat liiketoimintajärjestelmää, sähköistä kaupankäyntiä, sähköpostia ja pilveen tehtäviä varmuuskopiointeja. Ennen tietojen luovuttamista kolmannelle osapuolelle MPH Headgear Oy varmistaa kirjallisesti, että osapuoli noudattaa lakeja, kuten tässä tapauksessa GDPR:ää.

Tallentaminen ja säilytysaika

MPH Headgear Oy säilyttää tietojasi niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten täyttämiseksi, joita var-ten tiedot alun perin kerättiin. Tietoja voidaan myös säilyttää sovellettavan lain vaatiman ajan. MPH Headgear Oy käyttää juoksevia rutiineja sen varmistamiseksi, ettei tarpeettomia tietoja tallenneta, ja että säilytysaika on mahdollisimman lyhyt. Pidemmän ajan passiivisina olleet tiedot poistetaan. Sitä vastoin meidän pitää tallentaa tilaukset ja tapahtumahistoria liiketoimintajärjestelmäämme kirjanpitoa koskevien laillisten velvoitteiden perus-teella.

Suostumuksen perusteella kerättävät tiedot

Kun tietoja kerätään muihin kuin tässä tietosuojalausekkeessa jo mainittuihin tarkoituksiin tai muuta lakia ei sovelleta niihin, kuten esim. asiakastutkimuksia varten, MPH Headgear Oy ilmoittaa siitä ja tarjoaa sinulle mahdollisuuden antaa suostumuksesi. Voit koska tahansa peruuttaa suostumuksesi, jolloin tiedot poistetaan välittömästi.

Henkilökohtaisten tietojesi turvallisuus

MPH Headgear Oy:ssä käsitellään vain tarpeellisia tietoja, ja niitä käsittelevät vain henkilöt, jotka tarvitsevat näitä tietoja parhaan palvelun tarjoamiseksi sekä sopimuksen ja meihin toimittajana asetettujen odotusten täyt-tämiseksi. Mikäli on syytä epäillä rikosta tai tietomurtoa, otamme välittömästi yhteyttä tietosuojan tarkastuslai-tokseen, joka on lakisääteisten toimenpiteiden toteuttamista valvova viranomainen.